Villkor

Följande villkor gäller för ditt medlemskap till SannaRough.dk (härmed Webbplatsen) och evt. relaterade webbsidor. När du besöker, använder, streamar eller laddar ner innehåll från denna webbplats godkänner du följande villkor. Dessa villkor kan ändras. 

 

ÅTERBETALNING

Webbplatsen har en “ingen-chargeback” policy och återbetalningar är endast möjliga genom att skriva till vår Kundtjänst och förklara vad du är missnöjd med. Observera, att om du har tagit i bruk din prenumeration vil återbetalningar inte vara möjliga. När du som medlem, använder, streamar eller laddar ner innehåll från SannaRough.dk, frånsäger du dig eventuella retur- och avbeställningsrättigheter, eftersom abonnemanget och dess tjänster då anses vara tagna i bruk. Var så tydlig och precis som möjligt när du önskar avbryta din prenumeration och ber om en återbetalning.

 

AVBESTÄLLNING

Medlemmar kan när som helst avbeställa sitt medlemskap. För din bekvämlighet sker betalningen automatiskt. I och med det bör en medlem kontakta vår kundsupport minst 72 timmar innan man önskar avsluta sitt medlemskap. Kunden ansvarar själv för att avbeställningen sker i tid. Fram till dess genomförs betalningen automatiskt i slutet av varje betalningsperiod. Skulle du ha registrerat dig via en introduktions- eller försöksprenumeration övergår ditt medlemskap automatiskt till ett normalt månadsabonnemang fram till dess utgång. Om en prenumeration avslutas innan betalningsperioden har löpt ut fortsätter din tillgång fram till slutet av betalningsperioden. 

 

INNEHÅLL

Webbplatserna erbjuder erotisk online underhållning som innehåller nakenhet, explicit språk och sexuiella aktiviteter. Som kund bekräftar du att du är förstår detta och att du inte blir förolämpad av sådant innehåll, samt att du registrerar ditt medlemskap frivilligt. För att registrera ett medlemskap skall du ha fyllt 18 år och bo i ett land var pornografi är lagligt. Webbplatsens administratörer förbehåller sig rätten att begränsa, eller t.o.m. stänga, konton vid misstanke om t.ex. delning av lösenord eller automatisk nedladdning. Om du har tillgång och önskar ladda ner filmer finns en begränsning på högst 150 filmscener per månad (5 om dagen). Detta görs för att säkerställa att alla medlemmar har tillgång till maximal bandbredd. Observera att inte alla filmer är kan laddas ner p.g.a. rättigheter.

 

COPYRIGHT

Inga logotyper eller varumärken från denna webbplats får tas i bruk eller delas utan skriftligt tillstånd från Webbplatsen. Därtill är det förbjudet att använda innehållet på ett vis som förvirrar dess användare eller misskrediterar Webbplatsen. Innehållet får under inga omständigheter kopieras, publiceras eller överföras utan Webbplatsens skriftliga samtycke. Nedladdning och streaming får endast göras för personligt bruk. Innehållet får inte redigeras eller ändras på något vis. Allt innehåll på Webbplatsen (bilder, filmer, texter, grafik, musik, ikoner etc.) skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

 

FRÅNSÄGNING AV GARANTI 

Webbplatsen garanterar inte att allt innehåll är fullt kompatibelt med alla typer av maskinvara eller mjukvara, härav t.ex. datortyp, datorkonfiguration, webbläsare eller kundens onlinetjänst. Webbplatsen är inte ansvarig om anslutningen skulle avbrytas i korta perioder. Skulle det däremot vara avbrott i anslutningen i längre perioder vill kunden få en ersättning som anses lämplig till omständigheterna. Webbplatsen påtar sig inte ansvaret för eventuella kundrelaterade problem med internetanslutning, telefonanslutning eller annan installerad mjukvara m.m.

 

FRÅNSÄGNING AV ANSVAR

Webbplatsen är inte ansvarig för eventuella skador som användning av denna webbplats kan förorsaka. Detta inkluderar bl.a. förlust av omsättning eller vinst som en direkt eller indirekt användning av sajten, olyckor eller annan förorsakad skada som följd av användningen av Webbplatsen. Du samtycker härmed till att befria Webbplatsen, dess ägare, anställda, leverantörer, advokater och agenter för eventuella skadeståndsanspråk eller ansvar (inkl. advokatutgifter, böter etc.) som kan uppstå i samband med auktoriserad eller obehörig användning av ditt användarnamn och lösenord.

 

JURIDISKT OG TVISTER

Utgivaren av Webbplatsen är den slutgiltiga förmedlaren och säljaren av Tjänsten. Juridiska tvister avgörs i en domstol som väljs av Utgivaren av Webbplatsen.